اعضا

فنی مهندسی آروین پیشگامان سامانه

فنی مهندسی آروین پیشگامان سامانه

آسا‌نرم‌افزار

آسا‌نرم‌افزار

افزار ایمنی احصا

افزار ایمنی احصا

افزار پرداز توسعه

افزار پرداز توسعه

اندیشه الکترونیک مهسا

اندیشه الکترونیک مهسا

شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون (ایریسا)

شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون (ایریسا)

تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات

تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات

تامین صنعت باختر

تامین صنعت باختر

تراشه پرداز پویا (سهامی خاص)

تراشه پرداز پویا (سهامی خاص)

داده نمایان ماندگار

داده نمایان ماندگار

ره نگار فردا

ره نگار فردا

مهندسی و پژوهشی شیوه نرم‌افزار

مهندسی و پژوهشی شیوه نرم‌افزار

طراحان کنترل شرق

طراحان کنترل شرق

گروه تحقیقات خدمات مخابراتی کاوشکام آسیا

گروه تحقیقات خدمات مخابراتی کاوشکام آسیا

مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا)

مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا)

مهندسی سامانه های فن آوران اطلاعات آرمان افزار (مسفا)

مهندسی سامانه های فن آوران اطلاعات آرمان افزار (مسفا)

مهندسی فناوری های نوین پایوند

مهندسی فناوری های نوین پایوند

مهندسی طلوع ایده و روش

مهندسی طلوع ایده و روش

نیمه هادی عماد

نیمه هادی عماد

فرجاد سیستم پرداز

فرجاد سیستم پرداز

خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر

خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر

مهندسی پارس جی پی اس

مهندسی پارس جی پی اس

مهندسی ایمن تابلو

مهندسی ایمن تابلو

راهبرد فناوری هفت سین

راهبرد فناوری هفت سین

تجارت آروین پیشرو

تجارت آروین پیشرو

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

آناد صنعت سپهر

آناد صنعت سپهر

شرکت مهندسی طلوع آرین هوشمند

شرکت مهندسی طلوع آرین هوشمند

اندیشه گویان آفتاب - شاگا

اندیشه گویان آفتاب - شاگا

پارس تکنولوژی

پارس تکنولوژی

ایده پردازان پارس فردا (مهندسی رادشید)

ایده پردازان پارس فردا (مهندسی رادشید)

اندیشه نگار

اندیشه نگار

پارس تجهیزآریا

پارس تجهیزآریا

ره نگار گستر کار آفرین

ره نگار گستر کار آفرین

پیشگامان آسیا

پیشگامان آسیا

ارتباطات پرشیا

ارتباطات پرشیا

پارس نما دقیق رهجو

پارس نما دقیق رهجو

اورنگ کالای آشار

اورنگ کالای آشار

سامانه ساز دلفین آپادانا

سامانه ساز دلفین آپادانا

گلدنت

گلدنت

دنیای پردازش

دنیای پردازش

اورنگ پژوهان پارسه

اورنگ پژوهان پارسه

سامانه های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز

سامانه های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز

 فناوری اطلاعات سیناوب

فناوری اطلاعات سیناوب

فاتحان سپهر جم

فاتحان سپهر جم

ایمن ناوگان خلیج فارس

ایمن ناوگان خلیج فارس

مکان پرداز رایمند

مکان پرداز رایمند

گروه شرکت های بیتا

گروه شرکت های بیتا

شرکت راهکارهای نرم افزاری آسمان

شرکت راهکارهای نرم افزاری آسمان

شرکت سامانه های هوشمند راه ابریشم

شرکت سامانه های هوشمند راه ابریشم

مرکز تحقیقات اینترنت اشیا

مرکز تحقیقات اینترنت اشیا

رادار فراتک هوشمند

رادار فراتک هوشمند