شرکت راهکارهای نرم افزاری آسمان

نام رسمی شرکت شرکت راهکارهای نرم افزاری آسمان
نام تجاری شرکت شرکت آسمان
شماره عضویت در سندیکا  ۱۴۹
مدیر عامل مهندس محمد رضا آل آقا
سال تاسیس  ۱۳۸۶
زمینه فعالیت کلید واژه
توضیحات  
تلفن، فکس ۰۲۱
 
نشانی شهر  تهران
نشانی
وب سایت  www.skysoftware.ir
پست الکترونیکی