اهداف سندیکا

۱) سازماندهی و ایجاد ارتباط ما بین اعضاء به
منظور مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها، ارتقاء اعتبار و
حیثیت اعضاء و استفاده متقابل از خدمات و امکانات یکدیگر

۲) توسعه و گسترش فعالیتها و برنامه ریزی برای
تامین نیازهای (صنفی) بازار های داخلی وخارجی، و کوشش در توسعه این بازارها
با بازاریابی مستمر و کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا، قیمت، بازارهای
مصرف و تولید برای عرضه به اعضاء با بهره گیری از آخرین رهیافت های جهانی و
در جهت نیل به توسعه صادرات

۳) ایجاد ارتباط با بانک ها و موسسات اعتباری
کشور و سازمانهای مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین، و معرفی و فراهم
سازی زمینه دریافت وام و تسهیلات مالی در جهت توسعه فعالیت های اعضاء

۴) ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید انتقال و نوآوری تکنولوژیک

۵) هماهنگی و کوشش در امور آموزش، ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز اعضاء و همکاری با نهادهای ذیربط برای آموزشهای مرتبط

۶) مشاوره در انعقاد پیمان های دسته جمعی و تشکیل کنسرسیوم بین شرکتهای عضو

۷) تاسیس کتابخانه، جمع آوری اطلاعات و انتشار
کتب، مجلات، خبرنامه ها و نشریات ادواری و بولتن اقتصادی و فنی جهت انعکاس
اخبار سندیکا

۸)همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای
دولتی در انجام وظایفی که این دستگاهها به سندیکا محول نموده اند و آمادگی
برای ارائه مشورتهای لازم به آنها

۹) برگزاری سمینارها، همایشها، نشستهای علمی و
دوره های آموزشی، و برنامه ریزی جهت حضور در همایش ها و نمایشگاههای داخلی و
خارجی مختلف مرتبط

۱۰) برنامه ریزی و تدوین مکانیزم رتبه بندی اعضای تشکل و اعمال رتبه بندی اعضاء جهت حضور در پیمان های داخلی و خارجی

۱۱) همکاری با شورایعالی انفورماتیک یا دیگر
نهاد های ذیربط به منظور تعیین معیارهای رتبه بندی اعضا به منظور تعیین
توان تخصصی و مالی جهت حضور در پیمان های مرتبط

۱۲) مشارکت با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی
ایران یا دیگر سازمان های مربوطه بمنظور تدوین و اجرای استانداردهای لازم و
ایجاد آزمایشگاه آکرودیته

۱۳) تلاش جهت ارتقای فرهنگ آگاهی جامعه نسبت به تکنولوژی های این حوزه و منافع حاصل از بکارگیری آن

۱۴) اطلاع رسانی عمومی و تخصصی از طریق پورتال
تخصصی سندیکا، جراید، مطبوعات و غیره و ایجاد مرکز اطلاع رسانی به منظور
کسب و طبقه بندی و پردازش اطلاعات مربوط به استانداردها و پیشرفتهای علمی و
تکنولوژی و کمک به فعالیت های صادراتی اعضاء

۱۵) جلب حمایت وزارت صنایع و دیگر سازمان های
مرتبط از واحدهای تولیدی عضو در مقابله با مشکلاتی که با دستگاه های دولتی
دارند نظیر استفاده از تسهیلات، کمک در تعیین و تغییر تعرفه های گمرکی،
استاندارد، تنظیم مقررات، … و ارائه پیشنهادهای اجرایی جهت رفع مشکلات
اعضاء در این رابطه

۱۶) حفظ و حمایت از صنعت تولید تجهیزات، محصولات و سیستمهای شناسائی و مکان یابی رادیویی

۱۷) کوشش برای جلوگیری از رقابتهای ناسالم
اعضاء در بازارهای هدف و فراهم آوردن زمینه های رقابت سازنده بین اعضاء از
طریق اعمال ضوابط کمیته انضباطی اتاق ایران

۱۸) همکاری و تشریک مساعی با وزارتخانه ها و
دستگاههای اجرایی بکار گیرنده تجهیزات وسیستمهای شناسائی و مکان یابی
رادیویی در جهت استفاده حداکثری از توان داخلی وتامین نیازهای بازار از
طریق اعضای سندیکا، و معرفی اعضاء به آنها

۱۹) شناخت وکمک به نیروهای فعال و نوآور در جهت ظرفیتهای خالی صنعت مربوطه

۲۰) جمع آوری و تحلیل و بررسی قوانین، آیین
نامه ها، مصوبات و لوایح مربوط به این صنعت به منظور ارائه نظرات مشورتی به
مسولان دولتی و همکاری درجهت تدوین واجرای صحیح آن، و تهیه و تنظیم پیش
نویس قوانین و مصوبات مرتبط با کالاها و خدمات و صادرات آنها در جهت حفظ
منافع ملی و اعضاء با هماهنگی اتاق ایران

۲۱) انجام فعالیتهای علمی، تحقیقاتی و پژوهشی و ارائه چارچوبهای مناسب این صنعت جهت نیل به تکنولوژی مطلوب برای نیل به اهداف سندیکا

۲۲) تشویق و حمایت و جلب مشارکت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این بخش با رعایت قانون تجارت