ساختار سندیکا

 

ساختار سندیکا

 

اعضای هیات مدیره:

۱) آقای مهندس افشین کلاهی (رییس هیات مدیره)
۲) آقای مهندس فرنوش فخیمی (نایب رییس هیات مدیره)
۳) آقای مهندس سعید محمودی (عضو هیات مدیره و خزانه دار)
۴) آقای دکتر محمد رضا کاویانی (عضو هیات مدیره)
۵) آقای مهندس مهرداد یار احمدی (عضو هیات مدیره)
۶) آقای دکتر حسین خسروی رشخواری (عضو علی البدل)

 

 

بازرسان سندیکا:
۱) آقای مهندس داوود درخشان (بازرس اصل)
۲) آقای مهندس علیرضا بنی جمالی (بازرس علی البدل)

 

دبیر سندیکا:

سرکارخانم دکتر سحر بنکدار پور

 

کمیته‌های موجود:
· کمیته صنفی و اطلاع‌رسانی، دبیر: آقای مهندس یوسف دوست حسینی
· کمیته فنی ( کارگروه GPS و RFID ) دبیر: آقای مهندس محمود جعفری