خبرنامه سندیکای شناسا – شماره ۱۰

۱۰-newsletter-e

مطالب این شماره:

  • تقویم رویدادهای سندیکا،
  • اولین نمایشگاه و همایش تخصصی سندیکا،
  • انتخاب مجدد دبیر کمیته صنفی و اطلاع رسانی،
  • نمایشگاه اربیل عراق،
  • تفاهم نامه بین گمرک و سازمان استاندارد،
  • ضمانت نامه شرکت در مناقصه،
  • پی‌گیری اقدامات مُخِلِّ کسب و کار،
  • شورای گفت و گو،
  • آگهی در نشریه شناسا.

دانلود خبرنامه سندیکای شناسا – شماره ده

پاسخ بدهید