خبرنامه سندیکای شناسا – شماره ۷

۷-newsletter-e

مطالب این شماره:

 • تقویم رویدادهای سندیکا،
 • جلسه با آقای مهندس سید مجتبی هاشمی،
 • نشریه شناسا،
 • جلسه با رییس سازمان راه‌داری،
 • عضو جدید سندیکا،
 • جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری،
 • تصویب معافیت ۱۵ ساله مالیاتی شرکت های دانش بنیان،
 • تامین محتوا برای نشریه شناسا،
 • فهرست مخاطبین نشریه شناسا،
 • رتبه بندی اعضای سندیکا،
 • دومین همایش توسعه حمل و نقل چند وجهی،
 • نمایشگاه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال،
 • درخواست درج خبر در خبرنامه،
 • پست الکترونیکی مسئولین سندیکا،
 • درخواست ارسال خبرنامه برای دوستان.

دانلود خبرنامه سندیکای شناسا – شماره هفت

پاسخ بدهید