خبرنامه سندیکای شناسا – شماره ۱۴

۱۴-newsletter-e

مطالب این شماره:

 • تقویم رویدادهای سندیکا،
 • مجمع عمومی عادی سندیکا،
 • امتیاز دهی (رتبه بندی)،
 • مسایل مربوط به کارنه‌تیر و ترانزیت،
 • مصوبات کمیته صنفی و اطلاع‌رسانی،
 • فراخوان کمیته فنی،
 • پایش مستمر سایت مناقصات،
 • روش‌های نوین تامین مالی،
 • بازدید از اکو شهرهای مهم دنیا،
 • کنگره ملی توسعه سیستم‌های هوشمند،
 • سیستم مشارکت مالی اعضای سندیکا،
 • بخشنامه گمرک ایران در خصوص چگونگی انجام تشریفات کالاهای عبور داخلی و خارجی: مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۰،
 • بخشنامه گمرک ایران در خصوص چگونگی انجام تشریفات کالاهای عبور داخلی و خارجی: مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۷.

پاسخ بدهید