مجمع عمومی عادی سندیکا

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی

سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی

 

بدین وسیله از کلیه اعضای محترم سندیکا دعوت می‌نماید طبق مفاد ماده ۱۹ اساس نامه در مجمع عمومی عادی سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی رادیویی که به شرح زیر برگزار می‌گردد، شرکت نمایند:

روز سه شنبه ۱۳۹۳/۹/۴ ساعت ۹:۰۰ صبح

سالن کنفرانس واقع در طبقه ۶ اتاق بازرگانی ایران

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۱۷۵

یادآور می‌شود همراه داشتن کارت شناسایی و معرفی‌نامه رسمی جهت ورود به جلسه، الزامی است.

 

دستور جلسه:

  • گزارش هیات مدیره، دبیر و بازرس
  • بررسی و تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی
  • تصویب میزان ورودیه و حق عضویت سالیانه اعضا
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار
  • بررسی و تعیین خط مشی آتی

 

هیات مدیره سندیکا

پاسخ بدهید