امضای تفاهم نامه های طرح تکاپو در استان یزد در راستای اشتغال پایدار

این تفاهم نامه با هدف تنظیم چهارچوب همکاری دوجانبه بین استانداری و اتحادیه تخصصی امور زیر بنایی پیشگامان، مسوولیت ها و روش همکاری برای اجرای موضوع های زیر  را مشخص می کند:

۱- توسعه زیرساخت ها تامین اینترنت و تلفن ثابت هوشمند در شهرک های صنعتی و مسکن مهر
۲- ارائه انواع بسترهای ارتباطی مورد نیاز پروژه های شهر هوشمند
۳- اجرای سامانه مدیریت تولید و توزیع انرژی پاک با مشارکت شرکت توزیع برق استان بصورت تعاونی تامین نیاز
۴- هوشمند سازی حمل و نقل شامل هوشمند سازی پارکینگ ها و مدیریت ناوگان حمل و نقل
۵- توسعه و پیاده سازی انواع راهکارهای مبتنی بر مفهوم اینترنت اشیا شامل مدیریت مصرف انرژی
۶- پروژه wifi شهری و توسعه خدمات چتر wifi در مراکز گردشگری
۷- راه اندازی آزمایشگاه تست امنیتی و کیفی نرم افزار و تجهیزات شبکه
۸- اجرای رینگ فیبر نوری کشوری و یا مشارکت در ترانزیت دیتای کشور و منطقه در استان یزد.
استانداری یزد نیز در این تفاهم نامه مسولیت ایجاد هماهنگی و همکاری بین دستگاهی، کمک به تامین منابع مالی و همکاری برای گرفتن مجوز های لازم، هماهنگی و همکاری برای توسعه مهارتهای نیروی کار استان و اطلاع رسانی و حمایت رسانه ای را برعهده دارد.
 تفاهم نامه برنامه های توسعه کسب و کار و اشتغال پایدارتکاپودر حوزه ICT استان یزد بین گروه تعاونی پیشگامان و استانداری یزد با حضور وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون،کار و رفاه اجتماعی امضا شد.

پاسخ بدهید