دریافت مجوز مجله اینترنت اشیا

بدین وسیله با افتخار اعلام می نماید که سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی موفق شده است مجوز چاپ و انتشار مجله اینترنت اشیا در زمینه فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات برای چاپ به صورت فصل نامه با گستره سراسری و نوع انتشار مجله ای را از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد دریافت نماید. بدین ترتیب سندیکا توانسته است به عنوان تنها تشکل تخصصی، عنوان اینترنت اشیا را به نام خود به ثبت قانونی و رسمی برساند.

این نشریه علاوه بر مخاطبین خاص مانند مقامات، مسئولین، کارشناسان و کاربران در بخش های مختلف دولتی و خصوصی، از طریق شبکه سراسری توزیع مطبوعات در سطح کشور در اختیار همه علاقه مندان و مخاطبان عام نیز قرار خواهد گرفت.

یادآوری می نماید که با توجه به روند رو به رشد حوزه اینترنت اشیا، در جلسه مجمع عمومی فوق العاده سندیکا که در اوایل مهر ماه سال ۱۳۹۵ برگزار شد، عنوان اینترنت اشیا به حوزه فعالیت های سندیکا در اساس نامه اضافه گردید و اینک مجوز نشریه با همین عنوان در اختیار سندیکا قرار گرفته است.

 

تصویر مجوز مجله اینترنت اشیا

 

 

پاسخ بدهید