نشانی:
تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، کوچه زاینده رود شرقی، شماره ۲۴، طبقه سوم
کد پستی: ۱۳۱۱۱-۱۹۹۱۹
پیش شماره شهر تهران :۹۸۲۱+
شماره تماس: ۸۶۰۸۸۰۱۱

شماره فکس: ۸۹۷۷۸۳۸۷
همراه : ۴۵۰۹۹۲۴-۰۹۱۰ و ۴۵۰۹۹۲۶-۰۹۱۰

ایمیل :
ایمیل دبیرخانه : info@rpics.ir
دبیر سندیکا : hosseini@rpics.ir

پاسخ بدهید