آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی

                                                                                                         

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی

سندیکای شرکت­های شناسایی و مکان­یابی رادیویی

بدین­ وسیله از کلیه اعضای محترم سندیکا دعوت به عمل می­ آید که در روز چهارشنبه ۱۰ آبانماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در سالن جلسات واقع در طبقه اول ساختمان جدید اتاق بازرگانی ایران به آدرس خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره ۱۷۵ شرکت نمایند.

یادآور می­ شود همراه داشتن معرفی ­نامه رسمی و کارت شناسایی جهت ورود به جلسه الزامی است.

دستور جلسه:

  • ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرس.
  • بررسی و تصویب ترازنامه و گزارش مالی سندیکا منتهی به پایان اسفند سال ۱۳۹۵٫
  • تعیین ورودیه و حق عضویت سالیانه.
  • انتخاب بازرس.
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
  • سایر.

 

                        هیات مدیره سندیکای شرکت ­های شناسایی و مکان­یابی رادیویی

پاسخ بدهید