عضویت شرکت سامانه‌های هوشمند راه ابریشم در سندیکای شناسایی و مکان‌یابی رادیویی

شرکت سامانه‌های هوشمند راه ابریشم با نام تجاری آریس به عنوان یکی از شرکت‌های زیر مجموعه گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات بنیان عضو سندیکای شناسایی و مکان یابی رادیویی ایران شد.

این شرکت یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سامانه‌های هوشمند موقعیت‌یاب خودرویی است که محصولات خود را با اتکا به متخصصین داخلی و دانش بومی در گستره وسیعی از کاربردهای عمومی، نظامی و انتظامی در ایران تولید می‌کند.

مهندس سیدعلی یزدی نژاد مدیرعامل شرکت سامانه های هوشمند راه ابریشم پس از عضویت این شرکت در سندیکای شناسایی و مکان‌یابی رادیویی عنوان داشت که امیدواریم بتوانیم در سال حمایت از کالای ایرانی با استفاده از حداکثر توان بومی در جهت تامین نیازمندی‌های کشور قدم برداریم. همچنین ایشان تاکید کردند که با عضویت در سندیکا مسیر روشن تری پیش روی این شرکت جهت حضور موثرتر در بازار قرار دارد.

پاسخ بدهید