تحلیل شبکه های اجتماعی
تحلیل شبکه های اجتماعی

طی یک فراخوان؛ مرکز تحقیقات مخابرات پروژه تحلیل شبکه های اجتماعی را برون سپاری کرد

طی یک فراخوان؛

 مرکز تحقیقات مخابرات پروژه تحلیل شبکه های اجتماعی را برون سپاری کرد

 

مرکز تحقیقات مخابرات، طی یک فراخوان، پروژه تحلیل شبکه های اجتماعی را به شرکت های فعال در این بخش، برون سپاری کرد.

 

به گزارش وب سایت سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی(RPICS)، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) با هدف شناسایی صنایع، شرکت ها، تولیدکنندگان و ارائه دهندگان سرویس و محصولات، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌های توانمند و نیز ارزیابی سطح توانمندی‌های آنها در بخش‌های مختلف، اقدام به فراخوان درخواست اطلاعات ( RFI) شرکت‌های فعال در حوزه دانشِ داده و تحلیل شبکه‌های اجتماعی کرده است.

 

فراخوان پروژه های برون سپاری مربوط به حوزه های تحلیل اخبار و شبکه‌های اجتماعی، پردازش زبان فارسی، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، ابزارهای مصورسازی داده، کارگزاری داده (Data Broker) در حوزه شبکه‌های اجتماعی و خدمات آموزشی و مشاوره‌ای است.

 

علاقه مندان به شرکت در فراخوان پروژه های برون سپاری در هریک از این حوزه ها، باید فرم ارائه سوابق علمی – اجرایی را تکمیل کرده و طی نامه رسمی به معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، آن را به دبیرخانه پژوهشگاه تحویل دهند.

 

به گزارش مهر، پیشنهاد دهندگان همچنین باید دو فرم پیشنهاد پروژه (برون سپاری) و پیشنهاد قیمت پروژه را تکمیل و در دو پاکت مجزا و به صورت مهر و موم شده به پژوهشگاه ارسال کنند.

 

اطلاعات بیشتر در مورد این فراخوان در سایت مرکز تحقیقات مخابرات به نشانی itrc.ac.ir قرار دارد.

پاسخ بدهید