فراخوان اپراتور ماهواره های مخابراتی تا دو هفته دیگر
فراخوان اپراتور ماهواره های مخابراتی تا دو هفته دیگر

رییس سازمان فضایی ایران اعلام کرد: فراخوان عمومی بهره برداری از اپراتور ماهواره‌های مخابراتی تا دو هفته دیگر

رییس سازمان فضایی ایران اعلام کرد: 

فراخوان عمومی بهره برداری از اپراتور ماهواره‌های مخابراتی تا دو هفته دیگر

 

رییس سازمان فضایی ایران با اشاره به تدوین پروانه اپراتوری ماهواره های مخابراتی، گفت: تا دو هفته آینده فراخوان عمومی بهره برداری از این اپراتور، اطلاع رسانی می‌شود.

 

به گزارش روابط عمومی سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی(RPICS)، به نقل از سازمان فضایی ایران، مرتضی براری، اظهار کرد: تدوین پروانه اپراتوری ماهواره های مخابراتی نخستین گام اجرایی در تحقق این هدف بود که در سازمان فضایی ایران صورت گرفت و ظرف یکی دو هفته آینده فراخوان عمومی آن اطلاع رسانی می شود.

 

وی با اشاره به لزوم کاهش تصدی گری سازمان فضایی ایران، افزود: یکی دیگر از برنامه ها و اهداف سازمان فضایی ایران در راستای رشد و توسعه بخش خصوصی، کاهش تصدی گری در حوزه ایستگاه های زمینی است.

 

برای بر لزوم توسعه کسب وکارها در کل زنجیره ارزش فضایی کشور تاکید کرد و افزود: در صورت استقبال بخش خصوصی برای حضور و سرمایه گذاری در این حوزه، سازمان فضایی ایران علاوه بر فراهم آوردن زیرساخت های مورد نیاز، نسبت به شناسایی بازارهای منطقه ای و جهانی برای در این حوزه، اقدام می کند.

 

رییس سازمان فضایی ایران، سندیکاها و سازمان های نظام صنفی مشاغل را ارکان اساسی در راستای توانمندسازی بخش خصوصی برای ورود و سرمایه گذاری به این حوزه برشمرد و گفت: شرکت های تولیدکننده داخلی توانمندی به خصوص در حوزه های فناوری اطلاعات و مخابرات در کشور شکل گرفته اند.

وی ادامه داد: این شرکت های می توانند در حوزه های طراحی و ساخت شبکه های ماهواره ای، تجهیزات دیتا سنتر، شبکه ایستگاه های زمینی و طراحی نرم افزارهای مورد نیاز در حوزه فضایی کشور یاری رسان باشند.

 

براری اظهار: سازمان فضایی ایران درصدد است با شناسایی دیتاهای موجود در کشور و اولویت بندی نیازها، بتواند دیتای مورد نیاز برای ارائه خدمات به جامعه را تامین کند و آن را در اختیار بخش خصوصی و کسب وکارهای نوپا قرار دهد تا با ایجاد ارزش افزوده شاهد ارائه خدمات کاربردی به جامعه و حل چالش های کشور باشیم .

 

پاسخ بدهید