همکاری دو شرکت‌ بریتانیایی برای راه‌اندازی شبکه هوشمند آبرسانی

شرکت BT قرارداد همکاری با Northumbrian Water منعقد کرده ‌است تا شبکه آبرسانی این شرکت را با استفاده از فناوری IoT بهبود بخشد. در این پروژه از حدود ۱۵۰ سنسور در سرتاسر شبکه استفاده خواهند شد تا بر جریان، کیفیت و فشار شبکه آبرسانی نظارت شود.

این سنسورها از طریق یک شبکه LoRaWAN با توان مصرفی پایین، شبکه‌ای با دامنه و محدوده گسترده، داده‌ها را به پلتفرم اینترنت اشیا این شرکت منتقل خواهند کرد.

پاسخ بدهید