آرشیو نویسنده: rpicsmanager

همایش تشکلهای اتاق بازرگانی ایران

۱۷ آذر در تاریخ ۱۷ آذر ماه همایش تشکلهای اتاق بازرگانی ایران در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی ایران با حضور وزیر بازرگانی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و هیئت رئیسه اتاق تشکیل و در جهت توانمندی تشکلها وزیر بازرگانی و  رئیس اتاق ایران سخنرانی نمودند.

متن کامل »

نمایشگاه ژئوماتیک ۹۰

مکان : سازمان نقشه برداری کشور تاریخ برگزاری : ۹۰/۰۲/۲۵ لغایت ۹۰/۰۲/۲۸ سندیکای شرکتهای شناسایی و مکان یابی رادیویی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت در نمایشگاه ژئوماتیک شرکت نمود و توانمندیهای شرکتهای عضو سندیکا را به متخصصان و کارشناسان فن آوریها عرضه نمود. این نمایشگاه به مدت ۴ روز در محل سازمان نقشه برداری کشور تشکیل گردید.

متن کامل »

حداقلِ استانداردهای GPS خودرویی

نگارش اولیه حداقلِ استاندارد مورد نظر برای استفاده از انواع دستگاه‌های ردیاب خودرویی (GPS) تهیه گردید. اعضای حاضر در جلسه کمیته فنی سندیکا که در روز دوشنبه ۵/۳/۱۳۹۳ برگزار شد، نگارش اولیه حداقلِ استاندارد مورد نظر برای استفاده انواع دستگاه‌های ردیاب خودرویی (GPS) را بررسی کردند. نتیجه اولیه این بررسی به‌صورت PDF پیوست می‌باشد. با توجه به این که قرار ...

متن کامل »

دعوت به مجمع عمومی سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی

زمان: سه شنبه ۱۴/۸/۱۳۹۲ ساعت ۸:۳۰  صبح محل: سالن کنفرانس شرکت همکاران سیستم دعوت به مجمع عمومی سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی   بدین وسیله از کلیه اعضای محترم سندیکا دعوت می شود تا بر اساس تبصره ذیل ماده ۲۰ اساس نامه، در مجمع عمومی که به شرح زیر برگزار می گردد، شرکت نمایند: زمان: سه شنبه ۱۴/۸/۱۳۹۲ ...

متن کامل »