جلسات هیات مدیره

جلسات هیات مدیره

جلسات هیات مدیره سندیکا هر دو هفته یک بار در محل دبیرخانه سندیکا برگزار می گردد. این روال از همان بدو تاسیس سندیکا رعایت شده است و همواره دستور جلسه برای بررسی وضعیت جاری و برنامه ریزی های آتی سندیکا وجود دارد. روزهای برگزاری جلسات هیات مدیره در سال ۱۳۹۸ در تقویم رویدادهای سندیکا مشخص شده است. تقویم جلسات در ...

متن کامل »